Satış Eğitimi

Satış Eğitimi

Satış eğitimi esnasında üzerinde durulan konular; satış yeteneği ve bunun ne oranda geliştirilebileceği, ikna yeteneği ve ölçülebilir satış oranlarıdır.

Satış Eğitimi
  • ISDO CMS Editör Ekibi
  • 7 Mayıs 2021
  • 9

Satış Eğitimi

Satış, kısaca mal ve hizmetlerin belli bir bedel karşılığı o malı veya hizmeti satın almak isteyen kişilere sunulmasıdır. Satış yapacak olan kişilerin istenilen şekilde satış gerçekleştirebilmeleri için satış eğitimine tabi tutulması gerekir. Satış eğitimi alındıktan sonra satılmak istenilen mal ve hizmetler daha doğru bir taktik ve stratejiyle ve daha başarılı bir şekilde müşteriye ulaştırılır. Müşteriye gerekli özen gösterilmeden satış yapılmaya kalkışılırsa bu müşterinin hoşuna gitmez ve bu durumdan pek haz etmez. Dolayısıyla belki daha sonra aynı müşteriye satış şansı olduğu halde bu durum tamamen ortadan kalkabilir. O yüzden, satış açısından doğru zamanın beklenmesi de çok mühim bir konudur. Doğru zamanda satış yapıldığında daha fazla satış yapılabileceği de göz önüne alınmalıdır.

Satış eğitimi esnasında üzerinde durulan konular; satış yeteneği ve bunun ne oranda geliştirilebileceği, ikna yeteneği ve ölçülebilir satış oranlarıdır. Bunların hepsi bütüncül bir şekilde düşünüldüğü ve eğitimi alındığı takdirde başarılı olma olasılığı belli oranda yükselir ve hedeflenen satış noktalarına doğru somut adımlar atılmış olur. Başarılı bir satış gerçekleştirilmek isteniyorsa müşteriyle aynı frekansta buluşmak gereklidir. Alınan satış eğitimi sonrasında orada verilen teknikler satış aşamasında uygulandığı takdirde başarılı olma olasılığı artar. O yüzden alınan eğitimin sahada harfiyen uygulanması oldukça büyük önem arz etmektedir. Ayrıca satışın tıkandığı veya gerçekleşmediği durumlarda farklı taktik ve stratejiler denenerek satış gerçekleştirilmeye çalışılabilir. Denenmemiş yollar, çoğu zaman başarılı satış için geçerli bir yöntemdir.

Satış öncesinde müşterinin ne gibi ihtiyaçları bulunmakta ve bunlar nasıl karşılanır soruları cevaplandırılırsa satış konusunda daha realist aksiyonlar gerçekleştirilmiş olur. Yani satış gerçekleştirilmeden önce üzerinde etraflıca düşünmek ve sonrasında satış sürecini başlatmak gayet yerinde bir davranış olarak değerlendirilecektir. Müşteri kendi karşısına hazır olarak gelmiş bir satıcıdan fazlasıyla etkilenir ve satışın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi artık işten bile değildir. Satış eğitiminde müşterinin karşısına nasıl çıkmak gerektiği ve yapılması gereken hazırlıkların kapsamlı bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Müşteri beklentilerinin doğru bir şekilde anlaşılması ve bunun satılmak istenen üründe ne oranda bulunduğu objektif bir şekilde ele alınırsa bu da müşterinin hoşuna gidecek bir başka davranış olarak adlandırılabilir.

Müşteriye ürün işlevselliğinin başarılı bir şekilde anlatımı da oldukça ehemmiyetli bir mevzudur. Müşteri, ürün hakkında bilgilendikçe ona ne kadar ihtiyacı olduğunu daha iyi tartacak ve ürünü almak için kendine daha fazla telkinde bulunacaktır. O yüzden satış sürecinde aceleci davranmaktan uzak durulmalı ve bu tarz hareketlerden katiyetle kaçınılmalıdır. Aksi takdirde içerisinde satın alma isteği bulunan müşteri bile satın alma kararından uzaklaşabilir. Bu da hiçbir satıcının isteyeceği bir durum olmasa gerektir. Temkinli olmak ve müşteriyi rahatsız edici söylemlerden uzak durmak, satış yapan kişiden beklenen davranışlardandır.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirilip satış eğitimi esnasında sahada görev alacak olan satış görevlilerine anlatılmalıdır. Bu anlatılanların uygulamalı olarak da gösterimi, başarı şansını yadsınamayacak derecede arttırır. Satış yapacak kişinin bu eğitimi içselleştirip satış konusunda yılmadan tüm taktik ve stratejileri uygulaması kendisini başarıya ulaştıracak en kayda değer hamlelerdendir. Ayrıca herkes tarafından bilinenleri farklı bir yolla ve yöntemle ortaya koymak; satış yapan kişileri rakiplerinin önüne geçirir. O yüzden farklı yoğurt yiyişleri denemenin satış açısından hiçbir sakıncası yoktur. Kısaca denemekten hiçbir şekilde zarar gelmez. Ayrıca eğitimlerde kazanılan tecrübelerin karşılıklı olarak aktarılması da eğitime katılan bireylerin kendilerine kattıkları diğer olumlu özellikler olarak görülmektedir.