Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

  1. Anasayfa
  2. Hizmetlerimiz
  3. Eğitim
  4. Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi
 

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

Etkili İletişim Teknikleri eğitimizle katılımcıların iş hayatındaki başarısına, özel hayatlarındaki tatmin düzeyine katkıda bulunuruz. Çünkü etkili bir iletişim kişiyi hem başarılı hem de mutlu kılar. Sosyal varlıklar olarak iletişim hayatımızın her yerinde ve her anında. Etkili İletişim ise hayatımızın her bölümündeki kaliteyi yukarı çekmek demek.

Eğitimlerimiz keyifli ve eğlenceli geçer. Konuştuklarımızı oracıkta uygularız, hatalar yaparız, güler ama ders alır geçeriz. Eğitimlerde, çoğu zaman katılımcılar en çok yaptığı hataları fark edip şaşırır. Bazı hataları ne çok yaptığımızı görürüz. İlişkilerimizin neden sorunlu olduğu apaçık ortaya çıkar. Ancak tüm bunların etkili iletişim teknikleriyle çözüldüğünü de görürüz, gösteririz.

Etkili geri bildirim ile kişinin hatasını düzelmenin yanı sıra performansına katkıda bulunacak bir yaklaşımı işleriz. Böylece daha sağlıklı ilişkiler inşa etmeyi kolaylaştırırız. Farklı yönetici yaklaşımlarını ele aldığımız bir başka bölümde ise yöneticinin ekibini rahatsız etmeden kuralları uygulayabilmesi, seviyeli bir ilişkiyi sürdürebilmesi için kullanması gereken iletişim biçimini de ayrıca işleriz.

Etkili İletişim Tekniklerini kullanacağımız kişiler nihayetinde insanlardır. Dolayısıyla mizaçlara uygun bir iletişim biçimi belirlemek de ayrıca ele aldığımız bir başka konudur.

İletişim özel ve iş hayatımızdaki en temel harcımızdır. İlişkileri saplıklı tutmak ancak sağlıklı bir iletişim ile mümkündür. Etkili iletişim her ilişkimizde gereklidir. Müşterilerle, tedarikçilerle, mesai arkadaşlarımızla, üst ve astlarımızla. Kişi ne iş yaparsa yapsın, yalnız çalışan bir personel bile olsa minimum düzeyde iletişim kurması kaçınılmazdır.

Etkili İletişim dediğimizde karşımızdaki kişiye mesajlarımızı doğru, yeterli ve ikna edici olarak aktarmamız akla gelir. Aynı zamanda muhatabımızı çok iyi anlamayı da sağlar.

Etkili İletişim ilk olarak anlamaya çalışmakla başlar. Bunun için ön yargısız dinlemeye açık olmak gerekir. Eğer karşınızdaki kişi bir şey anlatıyorken siz onu derinlemesine dinlerseniz birazdan söyleyeceklerinizi daha iyi seçme imkanınız olur. Ayrıca öncelikle dinlendiğini gören kişi siz anlatma başladığınızda sizi dinleme ve anlamaya daha açık olur. Vereceğiniz mesajları aktarmanız ve daha tesirli kılmanız kolaylaşır.

Dinlemenin içinde “sizi anlıyorum” demeniz bile iletişim kalitesini yükseltir. Çünkü insanlar anlaşılmak ister ve anlaşıldığını gördükçe çok memnun olur.

Etkili İletişimde bir diğer ana unsur ise mesajlarımızı karşı tarafa geçirebilmektir. Burada insanlar nasıl düşünüyor, ne tarz mesajlar vermek konusu üzerine durmak gerekir. Çünkü mesajı iletme biçiminiz mesajın etkisini direkt belirler. Ayrıca kullandığınız iletişim aracı da böyledir. Ünlü iletişim kuramcısı Marshall Mcluhan’ın “Araç mesajdır” sözü bunu ifade eder.

Etkili İletişim Tekniklerini işlerken en etkili cümleler ve asla kullanılmaması gereken sözcük ve cümleleri de vurgulamak gerekir. Çünkü uzun bir diyalogda sadece kullanacağınız bir yasaklı kelime bütün diyaloğun etkisini yok edebilir. Bu yaklaşım bir üst yöneticinin astıyla iletişiminde geçerli olduğu gibi bir müşteri ilişkileri görevlisinin müşteriyle iletişiminde de geçerlidir.

Müzakere yöntemlerinin işlenmesi de önemlidir. Çünkü bir çok diyalog nihayetinde müzakere formatında oluyor ve müzakere tekniklerini bilmek bu açıdan kişiye ciddi avantaj sağlar. Müzakerenin çatışmaya dönmesi durumunda ise çatışma yönetimini bilmek önemlidir.

Etkili İletişim Tekniklerini işlerken telefonda iletişimi de ihmal etmemek gerekir. Çünkü telefon en yoğun kullandığımız iletişim aracımızdır. Bu aracın kullanımında ise jest ve mimiklerin olmadığı bir iletişim biçimi vardır. Dolayısıyla telefonda etkili görüşmeler yapabilmek günümüzde göz ardı edilemeyecek bir beceridir.

Bir diğer konu olan sözsüz iletişim de özel bir başlık olarak ele alınmalıdır. Çünkü mesajlarımızın önemli bir kısmını farketmeden beden dilimizle veririz. Farketmeden verdiğimiz bu mesajlarımızı yönetmek de ayrı bir öneme sahiptir.

Whatsapp İsdo WhatsApp Hattı Whatsapp