Satış Eğitimi

  1. Anasayfa
  2. Hizmetlerimiz
  3. Eğitim
  4. Satış Eğitimi
 

Satış Eğitimi

Satış eğitimi herşeyden önce satış ekibinin direkt kullanacağı taktik ve stratejilere yer vermelidir. Çünkü eğitimden çıkan bir satış uzmanı gündelik mesaisine döner. Ve onu zorlu müşteriler bekliyordur. O müşteriler karşısında onu güçlü kılacak taktiklere ihtiyacı vardır. Eğer eğitimlerde bu becerileri edinemezse aylar hatta yıllar içinde hata yapa yapa edinmek zorunda kalır. Tabi bu durum şirket için müşteri ve ciro kaybı demektir.

Satış eğitimi bu açıdan sahanın, müşterinin gerçeklerine uygun içerikler barındırmalıdır. Müşteri ne gibi sorular sorar, satıcıyı en çok hangi konularda zorlar tüm bunlar satış eğitimlerinin ana konuları olmalıdır. Tabi önemli içerik denilince ilk akla gelenlerden biri fiyat-pazarlık konusudur. Satıcılar, Türkiye’de istisnasız her sektörde müşteriden indirim baskısı görürler. Tabii indirimin de sonu olmadığı için, bir yerden sonra fiyatı savunabilmek çok önemlidir. İşte burada satıcının fiyat baskısına direnebilmesi ve müşteriden gelen salvoları savuşturabilmesine yönelik bir eğitim içeriği onun için bulunmaz bir fırsattır.

Başka önemli konu ise, satış eğitiminde piyasada çok bilinen taktiklerin dışındaki konulara odaklanmaktır. Mesela her satış eğitimi müşteriyle karşı karşıya kalındığında yapılacaklara dair bir çok şey barındırır. (Gerçi kimi işlevseldir, kimisinde ise satışcılar onları yıllardır biliyordur ve bir fayda sağlamaz.) Ancak satış görüşmesi başlamadan önce yapılacak hazırlıklar ise pek işlenmez, konular arasında yer almaz. Bir örnekle açıklamak gerekirse; satış görüşmesi öncesi yapılan hazırlıklar adeta spor antremanlarına benzer. Bir sporcu hazırlık sürecini ne kadar iyi geçirirse maçta o kadar etkili olur. Aynısı satıcı için de geçerlidir. Özellikle role playlerden ziyade başka türlü hazırlıklar önemlidir. Bu hazırlıkları rakip satıcılar yapmadığı için avantaj daha fazla olur. Direkt skora da yansır.

Yine satış eğitiminin içermesi gereken başka bir unsur ise tekliflerin satışa dönebilmesi için satıcılara ışık tutabilmektir. Çünkü her satıcı yüzlerce görüşme yapar, onlarca teklif verir ve bu tekliflerin takibi hem mesaisini hem de kafasını çok meşgul eder. İşe dönüşen teklif ise hem satıcı hem şirket için kazanç ve rahatlık demektir. Bu açıdan teklifleri daha etkin siparişe dönüştürme noktasında içerik barındırmayan satış eğitimi iyi bir eğitim sayılamaz.

Satış eğitiminin etkili olması için bir başka kritik husus piyasadaa bilinen aynı konuları farklı bir perspektifle işleyebilmek ve satıcılara işlevsel unsurlar sunabilmektir. Mesela satış görüşmlerinde referans kullanımını satış eğitmenleri de bilir, satıcılar da. Ancak hangi müşteri profiline ne tip referansların daha etkili olacağını ve aynı zamanda bunun tek tek hangi cümlelerle anlatılacağının işlenmesi işte satıcı için fark yaratan eğitimi ifade eder. Böyle dinamik bir eğitimde satıcı ne sıkılır, ne yorulur, ne de eğitimin bitmesini bekler. Çünkü birazdan kullanacağı araçlar konuşuluyor ve bu araçlar hayatını ciddi manada kolaylaştıracaktır.

Bizim satış eğitimi olarak tasarladığımız içerikler yukarıdaki ana unsurları mutlaka barındırır. Buna ek olarak yaptığımız analiz görüşmelerinde müşterimizin hangi konularda daha fazla eksiklik hissediyor veya satış ekibini geliştirmek istiyorsa o konulara özel içerik tasarlanır ve eğitimin ağırlığı o konulara kaydırılır. Çünkü kimi satış ekipleri ciro olarak yeterli iken karlılıkları düşük olduğu için şirket bu yönün geliştirilmesini ister. Kimi satış ekibinin ise karlılık sorunu olmadığı halde daha fazla ciro yapabilecekken düşük cirolarda takılıp kalmışlardır. İşte ilk örnekte daha karlı satışı, ikinci örnekte ise daha çok satışı ana gündem yaparak eğitimi ona göre tasarlarız. Müşteriye özel bir içerik ve etkili bir satış eğitimi gerçekleştiririz.

Eğitimlerimizin uygulama içermesi bizim için olmazsa olmazdır. Sadece teorik işlenen satış eğitimlerinin bir faydası olmadığını artık bilmeyenimiz yoktur. O açıdan işlenen konunun pekişmesi adına bol uygulamalı eğitimler yaparız.

Whatsapp İsdo WhatsApp Hattı Whatsapp