Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi iletişim, insanların birbirini anlaması konusunda en önemli yöntemdir.

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

İletişim, insanların birbirini anlaması konusunda en önemli yöntemdir. İnsanların birbirleriyle iletişim kurmadan yaşayabildiklerini düşünmek son derece hayalci ve gerçekten uzak bir yaklaşım olur. İnsanın var olmasının belki de en temel aracı iletişimdir. Hayatın her alanında ve anında farklı tür ve biçimlerde iletişimi kullanırız. İletişim, aynı zamanda insan topluluklarının birleşimi ve bir cemiyet halini alması adına en önemli harç malzemesidir. Bu gerçeğin farkında olan kişiler, iletişimin ne kadar büyük bir fonksiyonu icra ettiğini görebilirler.

Her insanın diğerleriyle iletişim kurmak için belli bir metodu ve yöntemi bulunmaktadır. Fakat iletişimi etkili kılmak ve etkililiğini arttırmak ancak belli bazı tekniklerin bilinmesi ve uygulanması ile mümkün olabilir. Bu teknikler öğrenildiği ve içselleştirildiği takdirde daha sağlıklı iletişimler kurulup olası iletişim kazaları da kolay bir şekilde önlenebilir.

Etkili İletişim Nedir?

İletişim, insanoğlunun var olduğu günden bu yana başarmaya çalıştığı becerilerden biridir. Yani bir nevi insanın varlığını sürdürmesi kurmuş olduğu başarılı iletişime bağlıdır. Kısaca iletişim insana özgü bir olgudur. Sosyal bir varlık olması nedeniyle insan, iletişim kurarak diğerleriyle uyum ve iş birliği içinde yaşamını sürdürebilir. İletişim bu denli ihtiyaç duyulduğu için başarılı bir şekilde gerçekleştiği takdirde bizi mutlu ettiği gibi başarısız olunduğu takdirde de bizi son derece derinden üzmektedir. Her insan kendinin iyi bir iletişim kurduğunu düşünür ve karşısındaki insanın da kendisi gibi olmasını bekler. Ancak bu durum her zaman için bu şekilde tezahür etmeyebilir.

Etkili iletişim için gerekli olan; iletişime geçen her iki tarafın da birbirini doğru bir şekilde anlamasıdır. Söz, yazı ve beden dili; hepsi bu iletişime dahil olarak düşünülebilir. Burada beden dilinin önemi bir kez daha öne çıkmaktadır. Zira söylediğimiz şeyle, jest ve mimiklerimiz arasında fark varsa söylediğimiz şeylerin yanlış anlaşılma olasılığı yüksektir. Bu durum da bizi etkili bir şekilde iletişim kurmaktan uzaklaştırır. Etkili iletişim; söz, yazı ve beden dili bakımından sağlıklı bir şekilde iletişimin gerçekleşmesi manasına gelir. Başarılı olan insanların hayatına bakıldığında diğerleriyle ne kadar etkili bir iletişim kurdukları görülebilecektir.

Etkili İletişim Teknikleri

Etkili iletişim teknikleri sayesinde artık sadece karşı tarafa mesaj göndermekle kalmayıp bu mesajın karşı tarafta nasıl bir kabul gördüğünü de gözlemleyebiliriz. Etkili iletişim tekniklerini detaylandırmak istersek şu maddeler halinde bazılarını sıralayabiliriz:

  • Etkili iletişim kurabilmek maksadıyla öncelikle alıcının aktarılan iletiyi anlaması ve anlamlandırabilmesi için daha sade bir dil ve telaffuz kullanılması gerekmektedir.
  • Alıcıya iletilen mesajın genel itibarıyla soyut cümlelerle değil de somut cümlelerle ifade edilmesi gerekir.
  • Etkili iletişim kurulmak istenilen kişiye veya kişilere karşı hitap şekli doğru seçilmelidir.
  • Etkili iletişimi gerçekleştirebilmek için doğru vurgu ve tonlama yapılması gerekmektedir.
  • Düşüncenin sert bir söyleyişle ve dikte ettirici bir şekilde karşı tarafa kabul ettirilmeye çalışılmasındansa açıklanılarak anlamlandırılmasını sağlamak daha yerinde bir davranış olacaktır.
  • Etkili iletişimde alıcıya karşı tavır ve üslup her zaman için saygı çerçevesinde olmalıdır. Bu tavır ne olursa olsun hiçbir şekilde bozulmamalıdır.

Tüm bu teknikler sayesinde hayatın birçok aşamasında ve anında rahatlıkla kendinizi ifade edebilirsiniz ve çoğu zaman karşı taraftan istediğiniz reaksiyonu alabilirsiniz. Alınan bu eğitimin hayata pozitif bir şekilde yansıması; ancak eğitimde öğretilen tekniklerin diğer insanlara karşı somut bir şekilde uygulamaya geçirilmesiyle gerçekleşir.